Enter your keyword

Havuz Mekanik Tesisat

Havuz Mekanik Tesisatının önemi

Bu bilgilerin ışığı altında kendi görüş ve deneyimlerini ortaya koyarak yapacağı havuzun mekanik tesisat projesi için ilk “Öneri Raporu” nu hazırlar. Havuzun yapım tekniğine uymayan isteklerle tesisat mühendisi, bu isteklere göre, çözüm yollar  arar veya doğru seçenekleri öne sürer. Mekanik Tesisat Mühendisliğinin önemli bir konusu yüzme havuzlarının Mekanik Tesisatıdır. Havuz Tesisatı öneri raporu Mekanik tesisat mühendisi, yeni inşaedilecek olan bir havuzun mekanik tesisat projesinin yapılması istendiğinde, yapacağı ilk şey havuzun mimarından ve/veya mal sahibinden, bu havuzun hangi amaca hizmet edeceğini, açık mı yoksa kapalı  havuz mu olacağını;

yüzme havuzundan bir gün içinde en çok kaç yüzücünün faydalanacağı öğrenilir. Mimardan alacağı projeyi inceler, çevre hakkında ileriye dönük bilgiler toplar.Bu yeni önerileri, mimar ve mal sahibi inceleyerek görüş bildirirler. Sonunda mutabık kalınan en doğru, en uygun çözüm yollar  ile projeye başlarken müşterek karar karar olur. Unutulmamalıdır ki, her tür havuz, insan sağlığını tehdit etmeyecek çok iyi kalitede su bulundurmak ve can emniyeti bakımından da hiç tehlike oluşturmayacak bir yapıya sahip olmak üzere inşa edilmek zorundadır. Bu nedenle yüzme havuzu projesi yapılırken mekanik tesisat mühendisine çok önemli görevler düşmektedir.